Å trene hesten i naturen

Å trene hesten i naturen blir ofte anbefalt for å gi mer variert trening, og for å ha positiv effekt mentalt både for hester og ryttere

I “Hippson” i april d.å. ble det presentert en artikkel om ridning i naturen med presentasjon av et lite studie. I dette lille studien fikk kjente dressurrytteren Ulla Håkanson i oppdrag å ri med en app i 3 uker som registrerte hennes trening. Ulla rir hestene sine primært ute, og mener det er positivt både for hesten og seg selv. Hun rir kun på bane når det nærmer seg stevne, for å venne seg til målene på en bane. Appen registrerer bl. a. antall rideøkter, tid, strekning, fordeling av skarpe svinger til høyre og venstre, høydemeter (over havet), gangartsfordeling og hastighet i respektive gangart. (Registering av skarpe svinger er viktig fordi det kan være belastende, og om det er stor forskjell på fordelingen av høyre og venstresvinger kan det være med på å gjøre hesten skjev.) Her i Norge er det jo slett ikke uvanlig at både ryttere og kusker på topp-nivå har naturen som hovedtreningsarena, men det er ikke like vanlig over alt og i alle miljøer.

Registreringen viste at Ulla i løpet av disse 3 ukene med trening, kun i naturen, har tilnærmet like mange svinger til høyre og venstre, og gjør færre skarpe svinger sammenlignet med de som rir mest i ridehus. Man ser også at mesteparten av økten foregår i skritt, med omtrent like lange sekvenser med trav og galopp. Ulla bruker tid til å skritte godt i starten og slutten av økten, og å ta pauser underveis i økten. Underveis legger hun inn trening i forskjellig samlingsgrad på hesten, hvilket man også kan lese ut av appen,  alt fra piaffe og passage til øket galopp. Man kan utnytte skiftende terreng til å f. eks. legge i galoppfatninger/bytter i naturlige svinger, utnytte den ekstra motivasjonen enkelte hester har hjemover til å øke steget eller jobbe med samling. Registreringen viser at terrenget er kuppert, hvilket også gir en god variasjon i trening og belastning.

En annen positiv effekt av å ri i naturen som Ulla fremhever i denne artikkelen, er at du får en godt miljøtrent hest. Hesten blir vant til skiftende omgivelser, og at det stadig skjer ting i omgivelsene. For unge hester er dette særlig viktig, i tillegg til at det ofte er mer motiverende for hestene å trene ute i skiftende miljø.

Ulla slår også et slag for at rytteren skal trene seg selv! 🙂

Denne artikkelen fremhever det å trene hesten med naturen som treningarena, og antyder at registreringen ser ut til å vise at det er god trening og fungerer bra. Mere forskning på dette håper jeg vi får med tiden!

Til slutt kan jeg ikke la være å nevne at det finnes “uendelig” med forskning på hvilken positiv effekt det å være i naturen har på menneskers psykiske helse!

God tur! 🙂

https://www.hippson.se/artikelarkivet/sponsrad/ulla-hakansons-ridning-har-analyserats-med.htm