Når kan det være nyttig med dyrekiropraktisk vurdering?

En vanlig grunn til henvendelse til dyrekiropraktoren er at hesten “er skjev”. Dette kan være alt fra at det merkes en viss forskjell i kontakten på tøylene, til at hesten svinger dårligere den ene veien, eller vipper rytter til siden i salen. Det kan også være at hesten har problemer med å fatte galopp til den ene siden. Andre ting kan være at hesten endrer adferd og kvier seg for å arbeide, blir sur, ikke greier/har problemer med tidligere kjente og greie oppgaver, eller reagerer på å få på seg utstyret.

Generelt nedsatt prestasjon kan være et tidlig tegn til at noe er galt.

Ryggproblemer kan ofte være sekundært til andre haltheter. Derfor er samarbeide med veterinær viktig. Selv ved f. eks leddrelaterte haltheter kan det være nyttig å behandle hesten med dyrekiropraktisk behandling for å forbedre bevegelsesmønsteret generelt.

Ofte kan det være nyttig å også tenke på hvordan en selv fungerer. Særlig ved problemer med “skjev” hest, eller stadig gjentagende problemer. Mange er ikke oppmerksomme på hvordan egne små og større plager kan påvirke samspillet med hesten – og motsatt.