Hva er kiropraktikk/ dyrekiropraktikk?

Kiropraktikk/dyrekiropraktikk omfatter diagnostikk, behandling og forebygging av skader, plager og smertetilstander i bevegelsesapparatet. Behandlingsmetoder inkluderer ofte manuelle metoder. Eksempler på dette er ledd-justeringer som går ut på å bedre funksjonen i dårlig fungerende ledd, samt bløtdelsbehandling som massage, triggerpunktsbehandling og stretching. Videre er hensiktsmessige øvelser, råd og veiledning også en viktig del av behandlingen.

Kiropraktor/dyrekiropraktor har ønsker om nært samarbeide med lege/dyrlege og andre profesjoner. Dette for å gi best mulig forhold for forbedring av problemet og forebygging av tilbakefall. Derfor vil pasienten henvises videre ved behov for annen utredning eller behandling.