Karenstider ved dyrekiropraktisk behandling av hest

Karenstider for dyrekiropraktisk behandling i forkant av konkurranser ble endret høsten 2018. Tidligere var det 96 timer. Nå gjelder følgende:

-travløp: dyrekiropraktisk behandling er ikke tillatt på løpsdagen, som regnes fra klokken 00:00 og til hesten har avviklet sitt/sine løp

-konkurranser i regi NRYF: NRYF har fastsatt at det er Det Norske Travselskaps forbuds- og karenstidsliste som skal brukes. Dvs. dyrekiropraktisk behandling er ikke tillatt på konkurransedagen.

-FEI-stevner: For start på FEI-stevner gjelder som hovedregel FEIs regelverk. Dyrekiropraktikk er betegnet «Restricted Therapy» i FEI`s regelverk, så for å utøve dette på stevneplassen må behandler være registrert «Permitted Equine Therapist» (PET). Er behandler det, er det ikke karantenetid under stevnet. Oversikt over FEI-registrerte behandlere finnes på FEI`s nettsider.

OBS! Enkelte land kan ha en offentlig lovgivning om doping av hest som er strengere enn FEI sitt regelverk. På FEI-stevner i disse landene vil det nasjonale antidopingregelverket kunne være gjeldende. Hvis nasjonalt antidopingregelverk overstyrer FEIs regelverk, skal det stå i stevneinvitasjonen.

Det er alltid viktig at utøvere er sitt ansvar bevisst, og gjør seg kjent med gjeldende regelverk.

kilder: Det Norske Travselskap, NRYF, FEI.