Ryggsmerter hos ryttere – del 1

Ryggsmerter hos eliteryttere er dessverre meget vanlig, som denne artikkelen beskriver. (1) Det viser seg i dette studiet at veldig mange eliteryttere konkurrerer med smerter i ryggen/nakken. Hvis vi sammenligner med for eksempel skiløpere, som det er skrevet om her (2), finner vi en markant større forekomst av ryggsmerter hos ryttere. Her har jeg riktignok sammenlignet mellom ridning under konkurranse spesielt og skiløpere under konkurranseperiode, som er mer generelt, så sammenligningen er noe usikker. Hva som er årsaken til at det er så vanlig med ryggsmerter hos eliteryttere er det enda ikke god nok forskning på. Det viser seg at hos skiløpere på høyt nivå er det mer vanlig med ryggsmerter enn hos orienteringsløpere (2). Kanskje kan det tyde på en sammenheng mellom ulike type belastninger ved de forskjellige toppidretter, og forekomsten av ryggsmerter. Videre vet vi at det har gjennom årene vært vanlig at eliteryttere rir mange hester daglig. Dette har kanskje gitt mindre fokus på å trene seg selv variert, som utøvere innen andre idretter gjerne har stort fokus på. For eksempel dette studiet har nemlig vist at ryttere ikke trener så mye utenom ridning (3). Man ser ikke tegn til at det finnes spesielle funn ved bildediagnostikk hos ryttere sammenlignet med andre, som eventuelt skulle kunne gi en strukturell forklaring på forekomst av ryggsmerter, i følge dette studiet (4).

Det som gjør det litt spesielt at vi finner en så stor andel eliteryttere med ryggsmerter, er at utrolig mange opplever det stikk motsatte – en veldig positiv effekt på kroppen ved ridning. Dette studiet viser faktisk positiv effekt på ryggsmerter ved ridetrening (5). Innen ridefysioterapi utnytter man hestens bevegelser for å hjelpe til med å trene opp balanse, styrke muskulatur, fremme symmetrisk muskelarbeid og koordinasjon hos mennesker med mange forskjellige lidelser (6). 

Jeg tror det er en lang vei å få før vi får nok kunnskap om hvorfor mange ryttere på høyt nivå opplever ryggsmerter.
Men en annen meget viktig ting når det gjelder ridning og ryggsmerter kommer jeg inn på i neste innlegg.

På helt generell basis, vet vi ihvertfall at variert trening har en positiv effekt i forhold til ryggsmerter. Derfor vil jeg si at variert egentrening uten hest er en viktig investering i både din og hestens helse.

1: https://www.researchgate.net/publication/326997517_A_preliminary_study_to_investigate_the_prevalence_of_pain_in_international_event_riders_during_competition_in_the_United_Kingdom

2: https://www.klokeavskade.no/globalassets/publications/andersen_2003_hovedfagsoppgave.pdf

3: https://www.wageningenacademic.com/doi/abs/10.3920/CEP180012

4: https://www.researchgate.net/publication/26337981_Magnetic_Resonance_Imaging_Findings_of_the_Lumbar_Spine_in_Elite_Horseback_Riders_Correlations_With_Back_Pain_Body_Mass_Index_TrunkLeg-Length_Coefficient_and_Riding_Discipline

5:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19118792

6:
https://fysio.no/Pasientinfo/Pasientbrosjyrer/Ridefysioterapi