Ryttere og ryggsmerter – del 2: SALEN

En annen meget viktig ting når det gjelder ryggsmerter og ridning, er salen. Hvor viktig den er, kan kanskje disse to studiene gi oss en pekepinn om. I et studie (1) viser det seg at hvilken type sal man rir i faktisk har sammenheng med om man har ryggsmerter. Her ser man at de som rir i en type «allroud-sal», og gjerne med korte stigbøyler, har mere ryggsmerter enn de som rir i en dype sal med et dypere sete. I artikkelen kommer de faktisk med den anbefalingen at man bør ri med en sal med et dypere sete av hensyn til ryggen, sålenge den treningen man driver med lar seg gjøre i en slik type sal. Jeg tenker at det viktigste er at man har en sal man føler man sitter godt i. Om man har ryggsmerter, kan man gjerne prøve ut forskjellige saler for å se om det kan ha noen påvirkning på smertene.

I tillegg til hva slags sal man rir i, er også tilpasningen av salen utrolig viktig, ikke bare for hesten, men også for rytteren. I denne artikkelen (2) beskrives et studie på dette. Her fant de at en stor andel av hestene hadde dårlig tilpasset sal, og hos mange av disse forandret salen posisjon under ridning. Denne endringen i salens posisjon, kunne de så se hadde sammenheng med halthet i bakben eller annen forandring på hestens bevegelser. En stor andel av rytterne hadde ryggsmerter. Her så man en sammenheng mellom rytter med ryggsmerter, at hesten viste tegn til smerter og at hesten hadde dårlig tilpasset sal. Det viste seg at ryttere med ryggsmerter oftere også satt skjevt. Om det er smertene som gjør at rytter sitter skjevt eller motsatt, kan man ikke gi direkte svar på. Generelt så man altså her at en dårlig tilpasset sal har stor sammenheng med ryggsmerte hos rytter, og både halthet og ryggsmerter hos hesten. Jeg støtte opp om, at riktig tilpasning av salen er meget viktig. Og husk at hestens rygg kan endre seg med både trening og forandringer i hold.

Disse artiklene støtter opp under det at det er viktig å kunne oppdage dårlig tilpassede saler, både av hensyn til egen og hestens helse. Hvis du plages med ryggsmerter, og særlig om du får smerter i ryggen når du rir, kan det absolutt være relevant å se på både tilpasningen av salen, og om det er riktig type sal til deg.

1:https://www.researchgate.net/publication/14402898_Influence_of_saddle_type_upon_the_incidence_of_lower_back_pain_in_equestrian_riders

2: https://sportshest.wordpress.com/2016/01/10/darlig-tilpasset-saler-gir-ryggsmerter-bade-hos-hest-og-rytter/