Ryttertips

Det finnes mye forskning som dokumenterer at ryttere ofte er asymmetriske (1, 2). Videre finnes det også forskning som tyder på at den asymmetrien man har, gjerne forsterkes over mange år med ridning (3). Ut ifra dette kan man kanskje si at det er viktig å trene uten hest, for å jobbe med sin egen asymmetri. I tillegg er det viktig å være i god form generelt, for å ha energi til å holde ut en treningsøkt med hesten uten å bli sliten. Feil og frustrasjoner kommer lettere når man er sliten…

Akkurat hva slags trening som er mest nyttig for ryttere finnes det dessverre lite dokumentasjon på. Jeg vil på generell basis anbefale variert trening. Gjerne hvor du får trent både utholdenhet og styrke, og jobber med balanse, koordinasjon og bevegelighet. Det er også en fordel om det er noe som du synes er morsomt, fordi det da er større sjanse for å opprettholde jevnlig trening over tid. Det trenger ikke være avansert – det er mye god trening i jevnlige gåturer/joggeturer, gjerne med hesten på tøm, og enkle hjemmeøvelser! På www.skadefri.no finner man tips til idrettspesifikk trening innen de fleste idretter organisert under Norges Idrettsforbund. Kanskje kan du finne noen nyttige tips til øvelser her? (4) Jeg kunne tenkt meg at det var noen flere øvelser her som går på koordinasjon og kontroll, og planlegger å komme med noen enkle øvelser på bloggen etter hvert. God trening! 😉

(1)https://www.researchgate.net/publication/314024989_The_role_of_biomechanical_analysis_of_horse_and_rider_in_equitation_science

(2)https://www.researchgate.net/publication/24306476_A_preliminary_study_into_rider_asymmetry_within_equitation

(3)https://www.researchgate.net/publication/266675044_Posture_Flexibility_and_Grip_Strength_in_Horse_Riders

(4) http://www.skadefri.no/idretter/ridning/